Personvernerkæring for kontaktskjema

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: Navn, telefonnummer, epostadresse
  • Annen relevant informasjon: Skiltnummer

Personopplysningene er samlet inn direkte fra deg i forbindelse med innsending av kontaktskjema.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Kontaktinformasjon brukes til videre kommunikasjon mellom Bilservice Sandvika AS og den som tar kontakt.

Vi deler ikke dine personopplysninger med noen, og din henvendelse vil kun bli behandlet av våre kundebehandlere.

Dine rettigheter

  • Rett til innsyn i egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.
  • Rett til korrigering av personopplysninger: Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
  • Retten til sletting av personopplysninger: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.
  • Dataportabilitet: Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen nedenfor for å få utlevert dine personopplysninger.
  • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger: Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig

Bilservice Sandvika AS (Org.nr. 918 353 046) er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.

Kontakt